3.10.22

Αντιφασιστικό Metal Φεστιβάλ Metal Solid@arity
 "𝑆𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ. 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑒𝑒𝑡.

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑒𝑎𝑟. 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑦.
𝑅𝑒𝑓𝑢𝑠𝑒. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡" - 𝑆𝑒𝑝𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
\𝐦/ 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥 | 𝐒𝐦𝐚𝐬𝐡 𝐅𝐚𝐬𝐜𝐢𝐬𝐦 \𝐦/
--- 𝚷𝛒ό𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂 𝚽𝛆𝛔𝛕𝛊𝛃ά𝛌 ---
- 𝟏𝟕.𝟎𝟎: 𝚷𝛂𝛒𝛐𝛖𝛔ί𝛂𝛔𝛈 𝚷𝛒𝛚𝛕𝛐𝛃𝛐𝛖𝛌ί𝛂ς - 𝚺𝛖𝛇ή𝛕𝛈𝛔𝛈: ❞𝚻𝛊 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥 𝚯έ𝛌𝛐𝛖𝛍𝛆❞
- 𝐋𝐢𝐯𝐞: 𝟏𝟖.𝟎𝟎
𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩 (𝛂𝛌𝛗𝛂𝛃𝛈𝛕𝛊𝛋ά / σειρα εμφάνισης θα ανακοινωθεί αργότερα):
𝚱𝚼𝚴𝚮𝚪𝚶𝚰 𝚶𝚴𝚬𝚰𝚸𝛀𝚴 (𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐀𝐡𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢𝐚 (𝐅𝐨𝐥𝐤/𝐏𝐨𝐬𝐭-𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐀𝐌𝐊𝐄𝐍 (𝐓𝐡𝐫𝐚𝐬𝐡 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐁𝐫𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰𝐬 (𝐃𝐨𝐨𝐦/ 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐁𝐔𝐒 𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 (𝐇𝐞𝐚𝐯𝐲/𝐃𝐨𝐨𝐦 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐇𝐚𝐢𝐥𝐬𝐭𝐞𝐞𝐥 (𝐇𝐞𝐚𝐯𝐲 / 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐉𝐮𝐧𝐤𝐰𝐨𝐥𝐯𝐳 (𝐇𝐞𝐚𝐯𝐲 𝐑𝐨𝐜𝐤 ‘𝐍’ 𝐑𝐨𝐥𝐥)
𝐌𝐢𝐬𝐭𝐲 𝐑𝐨𝐮𝐭𝐞 (𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)
𝐏𝐬𝐲𝐜𝐨𝐫𝐞𝐩𝐚𝐭𝐡𝐬 (𝐄𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐜𝐨𝐫𝐞)
𝐘𝐨𝐯𝐞𝐥 (𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.