9.10.17

Δύσκολο να είσαι γυναίκα… ακόμη!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., θα χρειαστούν 70 χρόνια για την επίτευξη της ισότητας των αμοιβών στην Ευρώπη, 40 χρόνια για τον ίσο καταμερισμό των εργασιών του σπιτιού και 20 χρόνια για την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην πολιτική. 
Αν και στη Δύση θεωρούμε ότι τα θέματα της ισότητας και των ευκαιριών για τα δύο φύλα είναι δεδομένα εδώ και δεκαετίες, τα στοιχεία ανατρέπουν την εικόνα που έχει επικρατήσει. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, οι γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες είναι καλύτερα μορφωμένες από τους άνδρες αλλά αμείβονται λιγότερο, έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης στις επιχειρήσεις και υποεκπροσωπούνται στην πολιτική. 
Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το θεσμικό και νομικό πλαίσιο έχει δημιουργήσει μια αξιακή παράδοση ισότητας, υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί.  Άκόμη και αν πολιτικά μια γυναίκα κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή πυραμίδα, η εκπροσώπηση σ όλα τα επίπεδα των ευρωπαϊκών θεσμών, είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί.
Πρόσφατη έκθεση επισημαίνει ότι 31,5% των γυναικών δουλεύουν σε part time θέσεις και μόνο 2% των ανδρών, 50% δουλεύει με πλήρη απασχόληση σε σύγκριση με το 71,2% των ανδρών, με το μισθολογικό χάσμα να φτάνει στο 16% και αυτό των συντάξεων στο 40%  Η βελτίωση των πολιτικών θα μπορούσε να αποφέρει 10 εκατ. νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών μελών ως και 9,6% μέχρι το 2050.
Οι θεσμοί επισημαίνουν ότι η ατζέντα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποχώρησε στα χρόνια της κρίσης. Παρόλα αυτά, όταν την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκε στην Ευρωβουλή η δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της παρουσίας της γυναίκας στον ιδιωτικό και το δημόσιο εργασιακό χώρο, κάποιες πολιτικές δυνάμεις καταψήφισαν, όπως και η Χ.Α.
Κάθε χώρα έχει τα δικά της ιδιαίτερα εμπόδια. Αλλά γενικότερα, οι στερεοτυπικές εικόνες και συμπεριφορές  που επιβιώνουν, οι αυξημένες και ανελαστικές γονεϊκές υποχρεώσεις, σπανιότερα οι διακρίσεις και τα θεσμικά εμπόδια που έχουν απομείνει, είναι οι κύριες αιτίες που η θέση της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες δεν συμβαδίζει με την θεωρητική αποδοχή που έχει κατακτήσει.
Το υποκείμενο της έρευνας του ΟΟΣΑ είναι οικονομικό αλλά τα συμπεράσματα είναι πρωτίστως ηθικά και πολιτικά και καταλήγουν πως παραμένει ακόμη δύσκολο να είσαι γυναίκα…  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου