9.6.16

Αθωωτική η απόφαση για τον Θανάση Κούρκουλα

Με αθωωτική απόφαση έληξε σήμερα η δίκη του Θανάση Κούρκουλα,μετά από μήνυση μέλους της γνωστής χρυσαυγίτικης επιτροπής κατοίκων Αγ. Παντελεήμονα που είχε κατατεθεί το 2009.
Η δίκη έληξε σε λίγα λεπτά μιας και οι κα­τη­γο­ρί­ες υπέ­πε­σαν ως ανυ­πό­στα­τες (όπως ήταν άλ­λω­στε και ανα­με­νό­με­νο - μιας και ο κα­τη­γο­ρού­με­νος δεν ήταν ούτε παρών στο πε­ρι­στα­τι­κό για το οποίο κα­τη­γο­ρή­θη­κε), ενώ ο ακρο­δε­ξιός μη­νυ­τής δεν εμ­φα­νί­στη­κε καν στην αί­θου­σα.
Για ακόμη μια φορά οι νε­ο­να­ζί προ­σπά­θη­σαν με ψευ­δείς κα­τη­γο­ρί­ες να τρο­μο­κρα­τή­σουν αυ­τούς που τους μπαί­νουν εμπό­διο: τους αγω­νι­στές της αρι­στε­ράς, το αντι­ρα­τσι­στι­κό και αντι­φα­σι­στι­κό κί­νη­μα. Για ακόμη μία φορά απέ­τυ­χαν πα­τα­γω­δώς.
Το αντι­ρα­τσι­στι­κό και αντι­φα­σι­στι­κό κί­νη­μα, το τε­ρά­στιο κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες είναι εδώ, δεν τρο­μο­κρα­τεί­ται, και με τους αγώ­νες του θα τσα­κί­σει το ρα­τσι­σμό και θα στεί­λει τους νε­ο­να­ζί μια για πάντα στα από­βλη­τα της ιστο­ρί­ας.

Αναδημοσίευση από www.rproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου